Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Ken Howell

Ystadegau mynychu Cyng. Ken Howell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Ken Howell
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/06/2020 Cyngor Sir ,10/06/2020 Yn bresennol
08/07/2020 Cyngor Sir ,08/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Cyngor Sir ,09/09/2020 Yn bresennol
18/08/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,18/08/2020 Yn bresennol
18/08/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,18/08/2020 Yn bresennol
24/07/2020 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,24/07/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
30/06/2020 Pwyllgor Cynllunio ,30/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,16/07/2020 Yn bresennol
28/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,28/07/2020 Yn bresennol
13/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,13/08/2020 Yn bresennol
25/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,25/08/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,10/09/2020 Yn bresennol
22/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,22/09/2020 Yn bresennol
07/07/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,07/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
12/08/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,12/08/2020 Yn bresennol