Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Elwyn Williams

Ystadegau mynychu Cyng. Elwyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   31%
Present, as expected, virtual:17   59%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Elwyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/07/2023, 10:00 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,19/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
20/09/2023, 10:00 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,20/09/2023, 10:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/06/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,08/06/2023, 10:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
19/09/2023, 15:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 15:20 Present, as expected, virtual
26/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,26/06/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 21/09/2023, 14:00 Disgwyliedig
28/09/2023, 15:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,28/09/2023, 15:00 Yn bresennol
15/11/2023, 14:30 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,15/11/2023, 14:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 22/09/2023, 13:00 Disgwyliedig
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/06/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Yn bresennol
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
24/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/10/2023, 13:00 Yn bresennol
09/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/07/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
29/09/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/06/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual