Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Elwyn Williams

Ystadegau mynychu Cyng. Elwyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Elwyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
17/07/2020 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,17/07/2020 Yn bresennol
11/09/2020 Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru ,11/09/2020 Yn bresennol
10/06/2020 Cyngor Sir ,10/06/2020 Yn bresennol
08/07/2020 Cyngor Sir ,08/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Cyngor Sir ,09/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Disgwyliedig
18/08/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,18/08/2020 Yn bresennol
18/08/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,18/08/2020 Yn bresennol
29/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,29/07/2020 Yn bresennol
11/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,11/09/2020 Yn bresennol
16/10/2020 Pwyllgor Archwilio ,16/10/2020 Yn bresennol
24/06/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,24/06/2020 Yn bresennol
16/10/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,16/10/2020 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 16/10/2020 Disgwyliedig
08/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/10/2020 Yn bresennol fel dirprwy
07/07/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,07/07/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,12/08/2020 Yn bresennol
21/10/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,21/10/2020 Yn bresennol