Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Tyssul Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Tyssul Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   69%
Present, as expected, virtual:6   23%
Present, as substitute, virtual:1
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   8%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Tyssul Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/12/2023, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
30/04/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,30/04/2024, 10:00 Yn bresennol
04/04/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,04/04/2024, 10:20 Present, as expected, virtual
09/05/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,09/05/2024, 10:00 Yn bresennol
01/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,01/12/2023, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
18/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,18/12/2023, 14:00 Present as substitute, virtual
25/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,25/01/2024, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
21/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/12/2023, 10:00 Yn bresennol
19/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/12/2023, 10:00 Yn bresennol
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol
29/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
12/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/03/2024, 13:00 Yn bresennol
28/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,28/03/2024, 10:00 Yn bresennol
09/04/2024, 12:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/04/2024, 12:00 Yn bresennol
25/04/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/04/2024, 10:00 Yn bresennol
05/12/2023, 09:15 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,05/12/2023, 09:15 Present, as expected, virtual
11/03/2024, 11:30 Pwyllgor Penodi Aelodau ,11/03/2024, 11:30 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Kim Broom
23/04/2024, 10:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,23/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
12/12/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,12/12/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
05/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,05/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
18/04/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,18/04/2024, 10:00 Yn bresennol