Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Tyssul Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Tyssul Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   50%
Present, as expected, virtual:11   50%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Tyssul Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/04/2023, 10:00 Cyngor Sir ,19/04/2023, 10:00 Yn bresennol
10/05/2023, 10:00 Cyngor Sir ,10/05/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
24/05/2023, 10:00 Cyngor Sir ,24/05/2023, 10:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
20/04/2023, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,20/04/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
09/08/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,09/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/05/2023, 11:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/05/2023, 11:10 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 14:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 14:30 Present, as expected, virtual
27/04/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/04/2023, 10:00 Yn bresennol
25/05/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/05/2023, 10:00 Yn bresennol
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/06/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Yn bresennol
17/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Yn bresennol
09/06/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/06/2023, 10:00 Yn bresennol
07/09/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,07/09/2023, 10:00 Yn bresennol
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual