Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Tyssul Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Tyssul Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 25   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Tyssul Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Yn bresennol
21/09/2021, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,21/09/2021, 14:00 Yn bresennol
25/11/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,25/11/2021, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
07/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/07/2021, 10:00 Yn bresennol
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,05/10/2021, 10:00 Yn bresennol
29/11/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,29/11/2021, 14:00 Yn bresennol
24/06/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/06/2021, 10:00 Yn bresennol
29/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/07/2021, 10:00 Yn bresennol
19/08/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/08/2021, 10:00 Yn bresennol
16/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/09/2021, 10:00 Yn bresennol
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/10/2021, 10:00 Yn bresennol
26/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,26/10/2021, 10:00 Yn bresennol
11/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/11/2021, 10:00 Yn bresennol
23/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/11/2021, 10:00 Yn bresennol
26/11/2021, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,26/11/2021, 10:00 Yn bresennol
17/06/2021, 14:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,17/06/2021, 14:00 Yn bresennol
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,14/07/2021, 14:00 Yn bresennol
04/11/2021, 14:30 Pwyllgor Penodi B ,04/11/2021, 14:30 Yn bresennol
12/07/2021, 14:00 Pwyllgor Safonau ,12/07/2021, 14:00 Yn bresennol fel dirprwy
20/09/2021, 10:00 Pwyllgor Safonau ,20/09/2021, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
13/07/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/07/2021, 10:00 Yn bresennol
23/09/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/09/2021, 10:00 Yn bresennol