Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Linda Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Linda Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   89%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Linda Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
28/02/2022, 10:00 Cabinet ,28/02/2022, 10:00 Yn bresennol
14/03/2022, 10:00 Cabinet ,14/03/2022, 10:00 Yn bresennol
28/03/2022, 10:00 Cabinet ,28/03/2022, 10:00 Yn bresennol
11/04/2022, 10:00 Cabinet ,11/04/2022, 10:00 Yn bresennol
04/07/2022, 10:00 Cabinet ,04/07/2022, 10:00 Yn bresennol
18/07/2022, 10:00 Cabinet ,18/07/2022, 10:00 Yn bresennol
25/07/2022, 10:00 Cabinet ,25/07/2022, 10:00 Yn bresennol
03/03/2022, 09:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Tai (Cyn Mai 2022) ,03/03/2022, 09:00 Yn bresennol
17/03/2022, 15:45 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Tai (Cyn Mai 2022) ,17/03/2022, 15:45 Yn bresennol
02/03/2022, 10:00 Cyngor Sir ,02/03/2022, 10:00 Yn bresennol
09/03/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/03/2022, 10:00 Yn bresennol
25/05/2022, 10:00 Cyngor Sir ,25/05/2022, 10:00 Yn bresennol
22/06/2022, 10:00 Cyngor Sir ,22/06/2022, 10:00 Yn bresennol
13/07/2022, 10:00 Cyngor Sir ,13/07/2022, 10:00 Yn bresennol
25/03/2022, 11:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,25/03/2022, 11:30 Yn bresennol
17/08/2022, 11:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/08/2022, 11:10 Absennol
06/07/2022, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,06/07/2022, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Glynog Davies
05/07/2022, 14:00 Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd ,05/07/2022, 14:00 Yn bresennol