Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Glynog Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Glynog Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:51
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 27   53%
Present, as expected, virtual:22   43%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   4%
Yn bresennol:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Glynog Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
03/10/2022, 10:00 Cabinet ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol
17/10/2022, 10:00 Cabinet ,17/10/2022, 10:00 Yn bresennol
31/10/2022, 10:00 Cabinet ,31/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
14/11/2022, 10:00 Cabinet ,14/11/2022, 10:00 Yn bresennol
28/11/2022, 10:00 Cabinet ,28/11/2022, 10:00 Yn bresennol
12/12/2022, 10:00 Cabinet ,12/12/2022, 10:00 Yn bresennol
09/01/2023, 10:00 Cabinet ,09/01/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2023, 10:00 Cabinet ,30/01/2023, 10:00 Yn bresennol
13/02/2023, 10:00 Cabinet ,13/02/2023, 10:00 Yn bresennol
20/02/2023, 10:00 Cabinet ,20/02/2023, 10:00 Yn bresennol
13/03/2023, 10:00 Cabinet ,13/03/2023, 10:00 Yn bresennol
07/10/2022, 10:00 Cyd-Bwyllgor Partneriaeth ,07/10/2022, 10:00 Absennol
03/02/2023, 10:00 Cyd-Bwyllgor Partneriaeth ,03/02/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:10 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:20 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:30 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:40 Present, as expected, virtual
16/11/2022, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
16/11/2022, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/11/2022, 10:10 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:00 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:10 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:20 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:30 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:40 Present, as expected, virtual
15/03/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:00 Yn bresennol
15/03/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:10 Yn bresennol
15/03/2023, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:20 Yn bresennol
15/03/2023, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:30 Yn bresennol
15/03/2023, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:40 Yn bresennol
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,06/10/2022, 10:00 Yn bresennol
01/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,01/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/01/2023, 10:00 Yn bresennol
24/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,24/03/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 27/10/2022, 10:00 Disgwyliedig
03/11/2022, 13:30 Pwyllgor Penodi A ,03/11/2022, 13:30 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyfarfod preifat, 03/10/2022, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 17/10/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 31/10/2022, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 14/11/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 28/11/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 12/12/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 09/01/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/01/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/02/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 20/02/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/03/2023, 13:30 Yn bresennol
19/10/2022, 14:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,19/10/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
24/11/2022, 09:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,24/11/2022, 09:00 Present, as expected, virtual
24/01/2023, 09:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,24/01/2023, 09:00 Present, as expected, virtual
24/03/2023, 09:00 Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg ,24/03/2023, 09:00 Present, as expected, virtual