Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Glynog Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Glynog Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   96%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Glynog Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
01/06/2020 Bwrdd Gweithredol ,01/06/2020 Yn bresennol
29/06/2020 Bwrdd Gweithredol ,29/06/2020 Yn bresennol
13/07/2020 Bwrdd Gweithredol ,13/07/2020 Yn bresennol
27/07/2020 Bwrdd Gweithredol ,27/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
07/09/2020 Bwrdd Gweithredol ,07/09/2020 Yn bresennol
21/09/2020 Bwrdd Gweithredol ,21/09/2020 Yn bresennol
15/07/2020 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant ,15/07/2020 Yn bresennol
14/09/2020 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant ,14/09/2020 Yn bresennol
10/06/2020 Cyngor Sir ,10/06/2020 Yn bresennol
08/07/2020 Cyngor Sir ,08/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Cyngor Sir ,09/09/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
12/08/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/08/2020 Yn bresennol
16/09/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/09/2020 Yn bresennol
16/09/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/09/2020 Yn bresennol
16/09/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/09/2020 Yn bresennol