Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Deryk Cundy

Ystadegau mynychu Cyng. Deryk Cundy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:11

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Deryk Cundy
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/07/2020 Bwrdd Gweithredol ,13/07/2020 Yn bresennol
27/07/2020 Bwrdd Gweithredol ,27/07/2020 Yn bresennol
07/09/2020 Bwrdd Gweithredol ,07/09/2020 Yn bresennol
21/09/2020 Bwrdd Gweithredol ,21/09/2020 Yn bresennol
05/10/2020 Bwrdd Gweithredol ,05/10/2020 Yn bresennol
19/10/2020 Bwrdd Gweithredol ,19/10/2020 Yn bresennol
02/11/2020 Bwrdd Gweithredol ,02/11/2020 Yn bresennol
16/11/2020 Bwrdd Gweithredol ,16/11/2020 Yn bresennol
23/11/2020 Bwrdd Gweithredol ,23/11/2020 Yn bresennol
30/11/2020 Bwrdd Gweithredol ,30/11/2020 Yn bresennol
08/07/2020 Cyngor Sir ,08/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Cyngor Sir ,09/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
11/11/2020 Cyngor Sir ,11/11/2020 Yn bresennol
10/11/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,10/11/2020 Yn bresennol
23/11/2020 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,23/11/2020 Yn bresennol fel dirprwy
02/12/2020 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,02/12/2020 Yn bresennol
24/06/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,24/06/2020 Yn bresennol
16/10/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,16/10/2020 Yn bresennol
30/06/2020 Pwyllgor Cynllunio ,30/06/2020 Yn bresennol fel dirprwy
25/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,25/08/2020 Yn bresennol fel dirprwy
10/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,10/09/2020 Yn bresennol fel dirprwy
22/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,22/09/2020 Yn bresennol fel dirprwy
17/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,17/11/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2020 Yn bresennol fel dirprwy