Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Deryk Cundy

Ystadegau mynychu Cyng. Deryk Cundy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   50%
Present, as expected, virtual:6   33%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   17%
Yn bresennol:3
In attendance, virtual:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Deryk Cundy
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/12/2023, 10:00 Cabinet ,11/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
04/03/2024, 10:00 Cabinet ,04/03/2024, 10:00 In attendance, virtual
25/03/2024, 14:00 Cabinet ,25/03/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
15/04/2024, 10:00 Cabinet ,15/04/2024, 10:00 Yn bresennol
13/05/2024, 10:00 Cabinet ,13/05/2024, 10:00 In attendance, virtual
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
26/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2024, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,07/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 16/04/2024, 09:00 Disgwyliedig
16/04/2024, 11:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/04/2024, 11:00 Present, as expected, virtual
28/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,28/05/2024, 10:00 Yn bresennol
12/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,12/12/2023, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,31/01/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,01/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,17/04/2024, 10:00 Yn bresennol
29/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,29/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
11/03/2024, 11:30 Pwyllgor Penodi Aelodau ,11/03/2024, 11:30 Present, as expected, virtual
23/04/2024, 10:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,23/04/2024, 10:00 Absennol
22/04/2024, 14:00 Pwyllgor Safonau ,22/04/2024, 14:00 Yn bresennol