Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. John Jenkins

Ystadegau mynychu Cyng. John Jenkins
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   6%
Present, as expected, virtual:6   33%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   27% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   61%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. John Jenkins
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Absennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Absennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Absennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
07/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,07/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
05/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/07/2023, 10:00 Absennol
04/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,04/10/2023, 10:00 Absennol
28/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,28/11/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 04/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/10/2023, 10:00 Absennol
24/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/10/2023, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2023, 10:00 Absennol
21/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/11/2023, 10:00 Absennol