Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Terry Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Terry Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   5%
Present, as expected, virtual:18   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%
Yn bresennol:1
Gwahoddiadau a gafwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Terry Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,29/09/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
16/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,19/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
23/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,23/02/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
13/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
10/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
02/02/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/02/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/02/2023, 13:30 Present, as expected, virtual
02/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/11/2022, 11:30 Pwyllgor Safonau ,17/11/2022, 11:30 Gwahoddiad wedi'i wrthod
14/02/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,14/02/2023, 10:00 Yn bresennol