Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Terry Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Terry Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   40%
Present, as expected, virtual:11   55%
Present, as substitute, virtual:1
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Terry Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
23/06/2023, 09:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,23/06/2023, 09:00 Disgwyliedig
29/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,29/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
28/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,28/09/2023, 10:00 Yn bresennol
15/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,15/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,16/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
18/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 04/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Yn bresennol
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
24/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/10/2023, 13:00 Yn bresennol
09/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/11/2023, 10:00 Absennol
27/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/10/2023, 10:00 Present as substitute, virtual