Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Peter Cooper

Ystadegau mynychu Cyng. Peter Cooper
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   86% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Peter Cooper
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
09/08/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,09/08/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/07/2023, 15:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 15:10 Disgwyliedig
21/07/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,21/07/2023, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Deryk Cundy
03/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,03/10/2023, 10:00 Yn bresennol
23/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/11/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/06/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Yn bresennol
17/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/08/2023, 10:00 Absennol
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/10/2023, 10:00 Yn bresennol
24/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/10/2023, 13:00 Yn bresennol
09/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/11/2023, 10:00 Yn bresennol
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/06/2023, 10:00 Yn bresennol
27/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/07/2023, 10:00 Disgwyliedig
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Yn bresennol
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Yn bresennol