Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Hefin Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Hefin Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
In attendance, virtual:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Hefin Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Yn bresennol
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
18/10/2022, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,18/10/2022, 10:00 Yn bresennol
05/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/10/2022, 14:00 Yn bresennol
24/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,24/01/2023, 10:00 Yn bresennol
09/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,09/03/2023, 10:00 Yn bresennol
04/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,04/10/2022, 10:00 In attendance, virtual
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Yn bresennol fel dirprwy
14/02/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,14/02/2023, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
11/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,11/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
07/11/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,07/11/2022, 10:00 Yn bresennol
09/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,09/12/2022, 10:00 Yn bresennol
13/12/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/12/2022, 14:00 Yn bresennol
10/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,10/01/2023, 10:00 Yn bresennol
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,28/02/2023, 14:00 Yn bresennol