Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Hefin Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Hefin Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   69%
Present, as expected, virtual:1   6%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Hefin Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
04/10/2023, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,04/10/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/06/2023, 13:30 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/06/2023, 13:30 Yn bresennol
09/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,09/10/2023, 10:00 Yn bresennol
07/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,07/06/2023, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Peter Hughes Griffiths
05/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
04/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,04/10/2023, 10:00 Yn bresennol
28/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,28/11/2023, 10:00 Yn bresennol; Substituted by Cllr. Peter Hughes Griffiths
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/06/2023, 10:00 Yn bresennol
27/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Yn bresennol