Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Martyn Palfreman

Ystadegau mynychu Cyng. Martyn Palfreman
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   77%
Present, as expected, virtual:2   15%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Martyn Palfreman
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
04/04/2024, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,04/04/2024, 10:30 Present, as expected, virtual
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
26/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2024, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,07/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 16/04/2024, 09:00 Disgwyliedig
16/04/2024, 11:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/04/2024, 11:00 Yn bresennol
28/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,28/05/2024, 10:00 Yn bresennol
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,17/04/2024, 14:00 Yn bresennol
29/05/2024, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,29/05/2024, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Rob Evans