Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Lewis Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Lewis Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   75%
Present, as expected, virtual:4   25%
Present, as substitute, virtual:1
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Lewis Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
28/09/2022, 10:00 Cyngor Sir ,28/09/2022, 10:00 Yn bresennol
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Yn bresennol
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:20 Present as substitute, virtual
16/12/2022, 09:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:00 Present, as expected, virtual
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,06/10/2022, 10:00 Yn bresennol
01/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,01/12/2022, 14:00 Yn bresennol
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/01/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Yn bresennol
08/09/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,08/09/2022, 10:00 Yn bresennol
30/09/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,30/09/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
21/10/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/10/2022, 10:00 Yn bresennol
16/12/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/12/2022, 10:00 Yn bresennol