Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Crish Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Crish Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   22%
Present, as expected, virtual:2   22%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   60% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   56%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Crish Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
18/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,18/12/2023, 14:00 Absennol
25/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,25/01/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,21/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
02/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,02/05/2024, 10:00 Absennol