Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Alex Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Alex Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Present, as expected, virtual:21   95%
Present, as substitute, virtual:1
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Alex Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/01/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,19/01/2023, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
05/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/10/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
24/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,24/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
09/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,09/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
04/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,04/10/2022, 10:00 Present as substitute, virtual
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Hefin Jones
30/09/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,30/09/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
21/10/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
17/03/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,17/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,11/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/11/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,07/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,09/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
10/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,10/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,28/02/2023, 14:00 Present, as expected, virtual