Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Alex Evans

Ystadegau mynychu Cyng. Alex Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   14%
Present, as expected, virtual:18   86%
Present, as substitute, virtual:1
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Alex Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
09/08/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,09/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
23/06/2023, 13:30 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/06/2023, 13:30 Present as substitute, virtual
15/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,15/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
07/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,07/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
05/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
04/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,04/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
28/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,28/11/2023, 10:00 Yn bresennol
16/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,16/06/2023, 10:00 Yn bresennol
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
18/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/07/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
29/09/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual