Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Russell Sparks

Ystadegau mynychu Cyng. Russell Sparks
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   47%
Present, as expected, virtual:8   47%
Present, as substitute, virtual:1
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Russell Sparks
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
23/06/2023, 09:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,23/06/2023, 09:00 Disgwyliedig
29/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,29/06/2023, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Kim Broom
28/09/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,28/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
15/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,15/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/07/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,21/07/2023, 14:00 Present as substitute, virtual
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/06/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Yn bresennol
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
24/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/10/2023, 13:00 Yn bresennol
09/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual