Agenda item

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

L.R. Bowen

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Mae ei wraig yn gweithio yn Uned Gyfieithu'r Cyngor;

K. Broom

6 - Premiymau'r Dreth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Yn berchen ar eiddo sy'n cael ei ddefnyddio fel llety gwyliau;

J.M. Charles

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Mae perthynas yn gweithio mewn ysgol uwchradd ond nid mewn rôl addysgu;

M.D. Cranham

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Mae ei fab yn gweithio i'r Cyngor;

S. Godfrey-Coles

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Partner yn gweithio i'r Cyngor;

D. Cundy

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Sawl perthynas iddo'n gweithio i'r Cyngor;

D. Cundy

6 - Premiymau'r Dreth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Mae perthynas iddo yn berchen ar ail gartref;

S.A. Curry

6 - Premiymau'r Dreth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Yn berchen ar lety gwyliau;

B. Davies

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Gwraig yn gweithio yn Adran Gwasanaethau Cymunedol y Cyngor;

L.M. Davies

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Chwaer-yng-nghyfraith yn gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu;

T. Davies

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Mae aelod o'r teulu yn gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu;

T.A.J. Davies

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei chwaer-yng-nghyfraith yn gweithio i'r Cyngor;

A.Evans

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei fam yn gweithio i Adain Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor;

H.A.L. Evans

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ffrind yn gweithio i'r Cyngor;

H.A.L. Evans

6 - Premiymau'r Dreth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Mae perthynas agos yn berchen ar gartref gwyliau;

L.D. Evans

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Perthynas yn gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu

L.D. Evans

6 - Premiymau'r Dreth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Mae perthynas agos yn berchen ar gartref gwyliau;

N. Evans

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei ferch yn gweithio i Wasanaethau Llyfrgelloedd y Cyngor;

R.E. Evans

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei ferch yn gweithio i Wasanaethau Llyfrgelloedd y Cyngor;

J.P. Hart

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Aelodau o'r teulu yn gweithio i'r Cyngor;

T.M. Higgins

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei nith yn gweithio i Wasanaethau Llyfrgelloedd y Cyngor;

P.M. Hughes

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Aelod o'r teulu'n gweithio i'r Cyngor;

J.D. James

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Mab-yng-nghyfraith yn gweithio i'r Cyngor;

M. James

6 - Premiymau'r Dreth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Yn debygol o fod yn berchen ar eiddo ychwanegol yn ystod y cyfnod dan sylw;

R. James

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Partner yn gweithio i  Wasanaethau Llyfrgelloedd y Cyngor;

G.H. John

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Aelod o'r teulu'n gweithio i'r Cyngor;

A.C. Jones

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Merch-yng-nghyfraith yn gweithio i'r Cyngor;

H. Jones

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Aelod o'r teulu yn gweithio fel cynorthwyydd addysgu;

A. Leyshon

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei ferch yn gweithio i Wasanaethau Llyfrgelloedd y Cyngor;

K. Madge

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei ferch yn gweithio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol;

D. Nicholas

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ei ferch yn gweithio i Adain Gynllunio'r Cyngor;

M. Palfreman

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Ffrind yn gweithio i'r Cyngor;

B.D.J. Phillips

6 - Premiymau Treth Cyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Yn berchen ar lety gwyliau;

B.A.L. Roberts

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Aelodau o'r teulu yn gweithio i'r Cyngor;

F. Walters

5 - Datganiad Polisi Tâl 2023/24;

Aelodau o'r teulu yn gweithio i'r Cyngor;

E. Williams

6 - Premiymau'r Dreth Gyngor Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag;

Mae ganddo gyfran yn nh? ei ddiweddar fam.