Agenda item

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Math o Fuddiant

A. Vaughan-Owen

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei wraig yn bennaeth ar ysgol gynradd

L.M. Davies

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei g?r yn dysgu fel Pennaeth Cerdd

N. Evans

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei merch yn gweithio i'r gwasanaeth llyfrgelloedd

R. Evans

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei ferch yn gweithio i'r gwasanaeth llyfrgelloedd

L.D. Evans

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei merch yn athrawes

H. Shepardson

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei ferch yn athrawes

H. Shepardson

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Aelod o'r Awdurdod Tân

G. Morgan

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Tenant yn Llynnoedd Delta

T. Higgins

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei nith yn gweithio yn y gwasanaeth llyfrgelloedd

D.C. Evans

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei wraig yn gweithio yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor

K. Broom

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Aelod o'r Awdurdod Tân

K. Madge

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei merch yn gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

J. Hart

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei chwaer yn athrawes

B. Jones

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei mab yn bennaeth ysgol

P. Warlow

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei wraig yn gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

A. Evans

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei fam yn gweithio yn Adran y Prif Weithredwr

F. Walters

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Aelodau o'r teulu'n athrawon

A. Leyshon

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei ferch yn gweithio yn y gwasanaeth llyfrgelloedd

D. Nicholas

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei ferch yn gweithio yn yr Adran Gynllunio

C.A. Jones

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei merch-yng-nghyfraith yn gweithio ym maes Addysg

E. Williams

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Cadeirydd yr Awdurdod Tân

D. Cundy

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei berthnasau'n gweithio i'r Cyngor

E. Skinner

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei nith yn gweithio i'r Awdurdod

R. Sparks

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Mae ganddo fusnes yn y diwydiant hamdden a chaniatawyd gollyngiad iddo siarad ond nid pleidleisio

L. Roberts

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Aelodau o'r teulu yn gweithio i'r Cyngor

G.B. Thomas

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Aelod o'r Awdurdod Tân

M. Palfreman

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Mae ganddo fusnes ymgynghoriaeth gofal cymdeithasol – Caniatawyd gollyngiad iddo siarad ond nid pleidleisio

B. Davies

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei wraig yn gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol

G. John

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Aelodau o'r teulu'n gweithio i'r Awdurdod

T.A.J. Davies

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei chwaer-yng-nghyfraith yn gweithio i'r Cyngor

Andrew Davies

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei wraig yn athrawes

J. James

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei fab-yng-nghyfraith yn gweithio i'r Awdurdod

R. James

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Ei bartner yn gweithio i'r Awdurdod

P.M. Hughes

5.1 – Strategaeth Cyllideb Refeniw 2023/24 – 2025/26

Aelod o'r teulu'n gweithio i'r Cyngor

M. Charles

7.1 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Rob James, Deryk Cundy, Andrew Davies ac Arwel Davies

Yn dirfeddiannwr ac wedi mynegi barn am y mater yn flaenorol. Caniatawyd gollyngiad iddo siarad ond nid pleidleisio

C.A. Davies

7.1 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Rob James, Deryk Cundy, Andrew Davies ac Arwel Davies

Caniatawyd gollyngiad iddi siarad ond nid pleidleisio

H. Jones

7.1 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Rob James, Deryk Cundy, Andrew Davies ac Arwel Davies

Caniatawyd gollyngiad iddo siarad ond nid pleidleisio

W.T. Evans

7.1 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Rob James, Deryk Cundy, Andrew Davies ac Arwel Davies

 

M. Charles

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Yn dirfeddiannwr – caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

C.A. Davies

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Caniatawyd gollyngiad iddi siarad a phleidleisio

A Davies

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

B. Davies

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

T.A.J.  Davies

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Yn cadw gwartheg ar y fferm. Caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

H.A.L Evans

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Caniatawyd gollyngiad iddi siarad a phleidleisio

L.D. Evans

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Aelod agos o'r teulu yn ffermio. Caniatawyd gollyngiad iddi siarad a phleidleisio

W.T. Evans

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

J.K. Howell

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Yn ffermwr. Caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

H. Jones

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

J. Lewis

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Yn cadw gwartheg ar y fferm. Caniatawyd gollyngiad iddi siarad a phleidleisio

G.B. Thomas

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Caniatawyd gollyngiad iddo siarad a phleidleisio

S.M. Allen

7.2 - Rhybudd o Gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Gareth Thomas, Ann Davies, Rob James a Crish Davies

Ei g?r yn filfeddyg ac yn ymwneud â dileu a thrin TB