Agenda

Moved from 5th July, Cyd-Bwyllgor Partneriaeth - Dydd Mawrth, 16eg Gorffennaf, 2024 10.30 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD CYD BWYLLGOR Y PARTNERIAETH A GYNHALWYD AR Y 2 CHWEFROR 2024 pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD CYD BWYLLGOR ARBENNIG PARTNERIAETH A GYNHALWYD AR Y 19 EBRILL 2024 pdf eicon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION SY'N CODI O'R COFNODION

Dogfennau ychwanegol:

6.

LLYTHYR GAN GADEIRYDD GRWP CYNGHORWYR CRAFFU PARTNERIAETH pdf eicon PDF 163 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN ARCHWILIO ARCHWILIO CYMRU 2023 PARTNERIAETH pdf eicon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

YMHOLIADAU ARCHWILIO I'R RHAI HYNNY SY'N GYFRIFOL AM LYWODRAETHU A RHEOLI pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DATGANIAD CYFRIFON PARTNERIAETH AR GYFER 2022-23 pdf eicon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ALLDRO ARIANNOL PARTNERIAETH 2023-24 pdf eicon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYLLIDEB DDRAFFT DDIWYGIEDIG PARTNERIAETH AR GYFER 2024-25 pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL BLYNYDDOL 2023-24 PARTNERIAETH pdf eicon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

BARN SICRWYDD BLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL PARTNERIAETH 2023-24 pdf eicon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL PARTNERIAETH 2023-24 pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

TROSGLWYDDO PRYDLES SWYDDFEYDD AR GYFER STAFF PARTNERIAETH O GYNGOR SIR POWYS I GYNGOR SIR CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

DIWEDDARIAD STAFFIO pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYNLLUN BUSNES MEDI 2024 pdf eicon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

COD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL a CHYNLLUN DIRPRWYO pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTERIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Dogfennau ychwanegol: