Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Gwener, 12fed Gorffennaf, 2024 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Evans Thomas  01267 224470

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI CADEIRYDD Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO AR GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2024/25

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn amodi bod yn rhaid i'r aelod a benodir yn gadeirydd pwyllgor fod yn berson lleyg.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

PENODI IS-GADEIRYDD Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO AR GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2024/25

Dogfennau ychwanegol:

5.

I YSTYRIED Y DOGFENNAU CANLYNOL A BARATOWYD GAN ARCHWILIO CYMRU:-

Dogfennau ychwanegol:

5.1

DIWEDDARIAD RHAGLEN WAITH ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.2

ARCHWILIO CYMRU - CRYNODEB ARCHWILIAD BLYNYDDOL 2023 pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.3

CYNLLUN ARCHWILIO 2024 - CYNGOR SIR CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.4

CRONFA BENSIWN DYFED CYNLLUN ARCHWILIO 2024 pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.5

CYNLLUN ARCHWILIO 2024 - HARBWR PORTH TYWYN pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL 2023/24 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DATGANIAD CYFRIFON 2023/24 pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CRONFA BENSIWN DYFED DATGANIAD CYFRIFON CYN-ARCHWILIO 2023-24 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DATGANIAD ARIANNOL AWDURDOD HARBWR PORTH TYWYN 2023-24 pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Y DIWEDDARAF YNGHYLCH AR CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2023/24 pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD BLYNYDDOL ARCHWILIAD MEWNOL 2023/24 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 2023/24 pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

COFNODION GRWPIAU PERTHNSAOL I'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

LOG GWEITHREDU'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO AR 8 MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

NODYN PENDERFYNIAD pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol: