Agenda

Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd - Dydd Llun, 23ain Ionawr, 2023 2.00 yp

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2023/24 TAN 2025/26 pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

LLAWLYFR CYNNAL A CHADW Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD - RHANNAU 4.5, 4.6 A 4.7 pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DEDDFWRIAETH TERFYN CYFLYMDER 20MYA LLYWODRAETH CYMRU pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

STRATEGAETH FARCHOGAETH SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 15 RHAGFYR 2022 pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

NODYN PENDERFYNIAD pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol: