Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Llun, 18fed Medi, 2023 2.00 yp

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR GOFNODION CYFARFOD A GYNHALWYD AR:

Dogfennau ychwanegol:

3.1

12 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.2

6 GORFFENNAF 2023 pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

DIWEDDARIAD AR Y CAMAU GWEITHREDU pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

HYFFORDDIANT CÔD YMDDYGIAD 2023 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DATA CÔD YMDDYGIAD 2022-23 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DYLETSWYDDAU ARWEINWYR Y GRWPIAU: CANLLAWIAU STATUDOL pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

SYSTEM DRIBIWNLYSOEDD NEWYDD I GYMRU: PAPUR GWYN pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

PENDERFYNIADAU DIWEDDAR PANEL DYFARNU CYMRU pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Dogfennau ychwanegol: