Agenda

(Cyllideb), Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Dydd Gwener, 14eg Ionawr, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CORFFORAETHOL CWARTER 2 - 2021/22 (1 EBRILL I 30 MEDI 2021) SY'N RHYCHWANTU'R HOLL ADRANNAU. pdf eicon PDF 358 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD ADRANNOL PERFFORMIAD CWARTER 2 - BLWYDDYN 2020/21 (1 EBRILL I 30 MEDI 2021) YN ARBENNIG I'R PWYLLGOR CRAFFU HWN. pdf eicon PDF 435 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU. pdf eicon PDF 7 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 10 RHAGFYR 2021. pdf eicon PDF 378 KB

Dogfennau ychwanegol: