Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 12fed Hydref, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Evans Thomas  01267 224470

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGANIAD O GYFRIFON Y CRONFA BENSIWN DYFED

Dogfennau ychwanegol:

3.1

ADRODDIAD DATGANIADAU ARIANNOL Y CRONFA BENSIWN DYFED pdf eicon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.2

LLYTHYR CYNRYCHIOLAETH I ARCHWILIO CYMRU CRONFA BENSIWN DYFED pdf eicon PDF 352 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.3

YMHOLIADAU ARCHWILIO AR GYFER Y RHEINY SYDD YN GYFRIFOL AM LYWODRAETHU A RHEOLAETH pdf eicon PDF 370 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.4

ADRODDIAD A CHYFRIFON BLYNYDDOL CRONFA BENSIWN DYFED 2020-2021 pdf eicon PDF 417 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

ARCHWILIO CYMRU - ADOLYGIAD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN:-

Dogfennau ychwanegol:

4.1

ADRODDIAD CYNALIADWYEDD ARIANNOL pdf eicon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.2

ADOLYGIAD O'R GWASANAETH GWASTRAFF, GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 404 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL 2020/21 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y DIWEDDARAF YNGHYLCH AR CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021/22 pdf eicon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

BLAENRHAGLEN GWAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

COFNODION GRWPIAU PERTHNSAOL I'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 323 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD YPWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 24 MEDI 2021 pdf eicon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol: