Agenda

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2020/21 pdf eicon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

POLISI TELEDU CYLCH CYFYNG Y CYNGOR pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN LLESIANT BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS SIR GAERFYRDDIN - ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020-2021 pdf eicon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFNODION BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS (PSB) SIR GÂR - RHAGFYR 2020, CHWEFROR A MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU 2020/21 pdf eicon PDF 307 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 10 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

COFNODION - 30AIN EBRILL 2021 pdf eicon PDF 281 KB

Dogfennau ychwanegol: