Agenda

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio - Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 2.00 yp

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin J Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

CYFRIF REFENIW TAI A PHENNU RHENTI TAI 2024/25 pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN BUSNES 2024-27 Y CYFRIF REFENIW TAI RHAGLEN BUDDSODDIADAU TAI SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD DIWEDDARU - DYRANNU TAI CYMDEITHASOL BRYS YNGHYLCH RHOI'R POLISI DYRANNU NEWYDD AR WAITH (MONITRO) pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CWARTER 2 - 2023/24 (01/04/23 - 30/09/23) YN BRIODOL I'R PWYLLGOR CRAFFU HWN pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD AR GAMAU GWEITHREDU Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 15 TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 114 KB