Agenda

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio - Dydd Iau, 28ain Medi, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin J Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

ADOLYGIAD O'R POLISI YNGHYLCH TALIADAU AM WASANAETHAU TAI pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYMHWYSO BWRIADOLDEB I ANGEN BLAENORIAETHOL (GORCHYMYN DIGARTREFEDD) pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD DIWEDDARU - DYRANNU TAI CYMDEITHASOL BRYS YNGHYLCH RHOI'R POLISI DYRANNU NEWYDD AR WAITH (MONITRO) pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH HAMDDEN, DIWYLLIANT, A HAMDDEN AWYR AGORED pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24 pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD ALLDRO CYLLIDEB REFENIW 2022/23 pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

PEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 29 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 112 KB