Agenda

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kelly Evans  01267 224178

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

ADRODDIAD MONITRO ABSENOLDEB SALWCH - ADRODDIAD DIWEDD BLWYDDYN - 2022/23 A CHWARTER 2 2023/24 pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN DRAWSNEWID - ADRODDIAD CYNNYDD pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24 pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEDI 30AIN 2023 pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD AR GAMAU GWEITHREDU Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

COFNODION BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS (PSB) SIR GAR - HYDREF 2023 pdf eicon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CWARTER 2 - 2023/24 (01/04/2023-30/09/2023) YN BRIODOL I'R PWYLLGOR CRAFFU HWN pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 18 HYDREF 2023 pdf eicon PDF 138 KB