Agenda

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - Dydd Gwener, 31ain Mawrth, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2022/23. pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2022 I RHAGFYR 31AIN 2022. pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL. pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 30AIN IONAWR 2023. pdf eicon PDF 105 KB