Agenda

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg - Dydd Gwener, 1af Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADOLYGIAD O DREFNIADAU STAFF CYFLENWI YN SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIWEDDARIAD RECRIWTIO A STAFFIO YSGOLION pdf eicon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y GWASANAETH CERDDORIAETH pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD AR GAMAU GWEITHREDU Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 9FED HYDREF 2023 pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol: