Agenda

Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd - Dydd Iau, 14eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

GORFODI RHEOLAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

FERSIWN DRAFFT O'R DDOGFEN CYNLLUNIO A CHWMPASU - Adolygiad o'r Swyddogaeth Trwyddedu Bridio Cwn y Tîm Iechyd Anifeiliaid, Materion Defnyddwyr a Busnes pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 23 TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 129 KB