Agenda

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Dydd Mercher, 27ain Medi, 2023 2.00 yp, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Nodyn: Originally 20th Sept 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 07 GORFFENNAF 2023 pdf eicon PDF 76 KB

3.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol: