Agenda

Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd - Dydd Iau, 8fed Medi, 2022 10.00 yb, WEDI EI GANSLO

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANAU PERSONOL.

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 5ED GORFFENNAF 2022 pdf eicon PDF 89 KB

3.

GRANT TLODI BWYD CYMDEITHAS LLYWODRAETH LEOL CYMRU. pdf eicon PDF 169 KB