Agenda

Cyd-Bwyllgor Partneriaeth - Dydd Gwener, 3ydd Chwefror, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

COFNODION CYFARFOD PARTNERIAETH AR 7 HYDREF, 2022 pdf eicon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

5.

PRIF WEITHREDWR ARWEINIOL PARTNERIAETH A CHYFARWYDDWR ARWEINIOL PARTNERIAETH pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

LLYTHYR GAN GADEIRYDD GRWP CYNGHORWYR CRAFFU PARTNERIAETH pdf eicon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD ARIANNOL PARTNERIAETH 2022-23 (RHAGFYR 2022) pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO MEWNOL 2022-23 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

COFRESTR RISGIAU pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTERIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Dogfennau ychwanegol: