Cyfarfod

Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot) - Dydd Mawrth, 20fed Tachwedd, 2018 11.00 yb

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Lleoliad arfaethedig: Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jason Davies, Uwch-Swyddog Craffu a Datblygu Aelodau, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castell-nedd Port Talbot Ffôn: 01639 763194  E-bost: scrutiny@npt.gov.uk