Agenda

INQUORATE, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019) - Dydd Mawrth, 16eg Hydref, 2018 4.00 yp

Lleoliad: Ystafell 12, Ail lawr, - Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin. SA31 3EG. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 31AIN AWST 2018 pdf eicon PDF 175 KB

4.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y SEILWAITH DIGIDOL pdf eicon PDF 207 KB

5.

Y DIWEDDARAF AM BROSIECTAU'R FARGEN DDINESIG pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

BLAENRHAGLEN GWAITH Y CYD-BWYLLGOR pdf eicon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol: