Agenda

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor - Dydd Gwener, 18fed Mehefin, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 22AIN EBRILL 2021 pdf eicon PDF 277 KB

3.

GRANT TLODI BWYD CYMDEITHAS LLYWODRAETH LEOL CYMRU pdf eicon PDF 444 KB

4.

CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: CRONFA'R DEGWM pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol: