Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd (Cyn Mai 2022) - Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 9.30 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

 

2.

COFNOD PENDERFYNIAD - 8FED HYDREF, 2020 pdf eicon PDF 270 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi'r cofnod penderfyniadau o gyfarfod yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd a gynhaliwyd ar 8 Hydref, 2020 gan ei fod yn gofnod cywir.

 

3.

SHOPMOBILITY CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 278 KB

Cofnodion:

 

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol adroddiad ynghylch cefnogi Shopmobility Caerfyrddin drwy grant pellach o £19,650 am 12 mis o fis Medi 2020, sy'n cynnwys y swm gweithredol arferol o £14,650 ynghyd â £5,000 i dalu am yr incwm a gollwyd yn ystod pandemig Covid-19.

 

Cydnabuwyd bod Shopmobility wedi cael cymorth gan y Cyngor ers 2011 a'i fod wedi cael incwm drwy godi tâl a thrwy gynnal gweithgareddau i godi arian. Fodd bynnag, roedd yn dibynnu'n bennaf ar gefnogaeth ariannol gan y Cyngor. Nodwyd hefyd fod Shopmobility yn un o blith nifer o fentrau oedd yn cael eu hyrwyddo gan yr Awdurdod a'i fod yn bodloni ei flaenoriaethau strategaeth barcio. 

 

PENDERFYNWYD rhoi grant pellach o £19,650 i gynorthwyo Shopmobility Caerfyrddin am gyfnod o 12 mis arall, gan gychwyn ym mis Medi 2020, yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad.