Agenda

Gwynedd Hybrid, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 10.30 yb

Lleoliad: Multi Location - Ystafell Dafydd Orwig, Gwynedd County Council Ofices, Caernarfon - Multi Location. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

3.

LLOFNODI YN GOGNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYD BWYLLGOR A GYNHALIWYD 5 RHAGFYR 2022 pdf eicon PDF 140 KB

4.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN YR AWDURDOD LLETYA pdf eicon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN HYFFORDDIANT PPC 2023/24 pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN BUSNES PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU 2023-2026 pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADOLYGIAD COFRESTR RISG CHWARTER 1 2023 pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 31 RHAGFYR 2022 pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

12.

ADOLYGIAD BENTHYCA GWARANNAU BYD-EANG HYD AT 31 RHAGFYR 2022

13.

GWASANETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU CH4 2022

14.

ADRODDIADAU BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD