Agenda

Pwyllgor ar y Cyd ERW - Dydd Llun, 17eg Gorffennaf, 2017 2.00 yp

Lleoliad: Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

PENODI CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD

2.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

3.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

4.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR AR Y CYD A GYNHALWYD AR Y 20 CHWEFROR 2017 pdf eicon PDF 263 KB

5.

COFNOD RISG pdf eicon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD GAN YR RHEOLWR GYFARWYDDWR A'R CYFARWYDDWR ARWEINIOL pdf eicon PDF 166 KB

7.

LLYTHYR GAN CRAFFU pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DATGANIAD CYFRIFON ERW 2016-17 pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD ARIANNOL ERW - CWARTER 1 2017-18 pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

BARN SICRWYDD BLYNYDDOL PENNARTH ARCHWILIO MEWNOL CONSORTIWM ERW 2016-2017 pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL CONSORTIWM ERW 2016-17 pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD ACRHWILIO MEWNOL 2016-2017 pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

CÔD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL Y RHANBARTH pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

GWERTH AM EIN HARIAN pdf eicon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

ADRODDIAD GWERTHUSIAD PRIFATHRAWON pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

MODEL CLWSTWR pdf eicon PDF 258 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972