Agenda

Pwyllgor ar y Cyd ERW - Dydd Mercher, 2ail Tachwedd, 2016 2.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Apologies for absence were received from Councillor Jamie Adams (Pembrokeshire County Council), Councillor Emlyn Dole (Carmarthenshire County Council), Councillor Jennifer Raynor (City and County of Swansea), Councillor Rob Stewart (City and County of Swansea), Mr Jeremy Patterson (Powys County Council) and Ms Elin Prysor (Ceredigion County Council).

2.

Datgan Buddiannau Personol

There were no declarations of personal interests. 

3.

LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR AR Y CYD A GYNHALWYD AR Y 16EG GORFFENNAF, 2016. pdf eicon PDF 257 KB

4.

COFRESTRE RISGIAU pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIWEDDARIAD GAN Y CYFARWYDDWR ARWEINIOL A'R RHEOLWR GYFARWYDDWR pdf eicon PDF 132 KB

6.

LLYTHYR GAN YR ADRAN CRAFFU pdf eicon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYTUNDEB CYFREITHIOL pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN DIRPRWYO pdf eicon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYFIEITHU pdf eicon PDF 448 KB

10.

CYNLLUN GWELLA/ADRODDIAD ESTYN pdf eicon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

TROSOLWG O GYFNOD ALLWEDDOL 4 pdf eicon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN WAITH YR ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

ADRODDIAD ARIANNOL pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

GWERTH AM ARIAN pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972