Agenda

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Dydd Mercher, 24ain Gorffennaf, 2024 2.00 yp

Lleoliad: Siamber- Neuadd y Sir, Aberaeron - Aberaeron. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  E-bost: Democraticservices@carmarthenshire.gov.uk

Nodyn: The webcasting link for this meeting will be available nearer the date of the meeting. 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

PENODI CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD Y PANEL pdf eicon PDF 88 KB

3.

DATGANIADAU O FUDDIANT

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 15 MAI 2024 pdf eicon PDF 131 KB

5.

MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU pdf eicon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD CYNNYDD AR DDATBLYGU CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU NEWYDD pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD CYNNYDD AR YR ARCHWILIAD DWFN - STELCIAN AC AFLONYDDU pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

PROTOCOL PLISMONA - ADRODDIAD PERFFORMIAD pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYNLLUN BUSNES SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU - ADRODDIAD CYNNYDD pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol: