Agenda

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Dydd Gwener, 28ain Ionawr, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kelly Evans 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 5 TACHWEDD 2021 pdf eicon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

Dogfennau ychwanegol:

5.

PRAESEPT YR HEDDLU 2022-2023 pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol: