Agenda

Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio - Dydd Iau, 29ain Medi, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin J Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

SEFYDLU GR?P GORCHWYL A GORFFEN CYN GWNEUD PENDERFYNIADAU (DATBLYGU POLISI DYRANNU TAI CYMDEITHASOL BRYS) pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO 2021/22 pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO AR GYFER 2022/23 pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 31AIN IONAWR 2022 pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol: